امروز دوشنبه 25 تیر 1397

برای ثبت شکایات خود از بازار اینترنتی گیلار می توانید  از طرق زیر اقدام کنید:

تماس با موبایل: 09120678958

ایمیل به: gilarmarket@ gmail .com

همچنین با هماهنگی قبلی امکان مراجعه حضوری به بازار اینترنتی گیلار نیز وجود دارد.